Komplexní mzdová agenda

Komplexní nabídka zpracování mzdové agendy zahrnuje:


  • Zajistíme veškerou administrativu, pro přijetí a nástup zaměstnance do pracovního poměru. Stejně tak pro pracovníky, kteří pracují na smlouvy mimo pracovní poměr.
  • Zajistíme pro klienta veškeré údaje o zaměstnancích, potřebné pro styk se všemi příslušnými úřady na základě platných zákonů.
  • Zajistíme přihlášky na příslušnou zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení.
  • Za spoluúčasti zaměstnance zajistíme správné vyplnění prohlášení k dani z příjmu a zajištění všech dokladů. Provádíme každoroční kontrolu tohoto prohlášení.
  • Zajišťujeme veškerou agendu týkající se dovolených, neschopenek, mezd a exekucí na mzdy.


  • V únoru či březnu běžného roku provedeme zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pro zaměstnance, kteří o to v prohlášení požádají.
  • K 31.5. odešleme na správu sociálního zabezpečení všechny ELDZ pracovníků organizace.
  • Zajistíme veškerou administrativu týkající se ukončení pracovního poměru. Odhlásíme zaměstnance z příslušných úřadů a vydáme mu potřebná potvrzení.
  • Orientujeme se v oblasti zaměstnaneckých benefitů a evidujeme i případné nároky a limity u Soukromého životního pojištění a Penzijního připojištění.
< Zpět